XLVII
OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

XLVII
OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

XLVII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ
DOBIEGŁA KOŃCA

Przejdź do strony głównej olimpiady